Ændring af låsesystem og koder

På grund af mindre rapserier fra klubhuset, er låsesystemet ændret. Bagdøren i klubhuset kan åbnes indefra. Koden til låsen til hovedindgangsdøren i klubhuset er ændret efter de principper, som hidtil er anvendt.

Materialerummet i jollehuset med værktøj låses op med en A-nøgle.

Med disse ændringer håber vi, at det er slut med, at der forsvinder noget fra sejlklubbens bygninger.

Materialeforvalteren.

DEL SIDEN