Dansk
English
Deutsch

Aflysning af generalforsamling og dato for ny fastsættes til d. 15.3.2021. Regnskab for 2020

Som bekendt blev diverse restriktioner forlænget frem til 28.2.2021. Det betyder, at vi igen bliver nødt til at aflyse vores planlagte generalforsamling, som var udsat til d. 25.2.2021.

I et håb om, at restriktionerne løsnes, forsøger vi igen med mindst 3 ugers varsel at indkalde igen. Denne gang til d. 15.3.2021 kl. 19.30.

Der er ikke ny mulighed for indsendelse af forslag, idet dette allerede tidligere er varslet til den 15.1.2020.

Regnskab for 2020 vedlægges, og kan læses her:TS regnskab 2020

p.b.v.

Simon Kristensen, fmd.


Sponsor 2024