Dansk
English
Deutsch

Aflysning og udsættelse af ordinær generalforsamling

Forsamlingsbekendtgørelsen gælder frem til 8.2.2021. Heri er det kun muligt at mødes 5 personer, og der er ingen særregler for generalforsamlinger. Hvordan reglerne bliver fra 8. februar kendes ikke, men der er næppe lagt op til større lempelser i resten af februar. Det afgørende for at kunne holde generalforsamling er, at forsamlingsloftet hæves i al fald for siddende forsamlinger. Det er som nævnt næppe sandsynligt, hvorfor vi ser os nødsaget til at aflyse.

I et håb om, at coronas luner ikke forsat spiller os et pus, udskyder vi derfor generalforsamlingen til d. 25.2.2021 kl. 19.30. Frist for indgivelse af forslag er uændret 15.1.2021, så der er lukket herfor.

Kan vi fortsat ikke afholde generalforsamlingen ultimo februar er vi nødt til igen at udsætte. Generalforsamlingen vil herefter blive afviklet så hurtigt som muligt.

Vi har overvejet og undersøgt muligheden for en digital generalforsamling, men dette er ikke muligt henset til, at vedtægter ikke åbner mulighed herfor og vi ikke vurderer, at der foreligger nødret.


Sponsor 2024