Aflysninger og lukning af toiletter

Som bekendt har statsministeren forlænget perioden med restriktioner frem til 10. maj.

Allerede nu ved vi, at der er forbud mod store forsamlinger til og med august, og forlængelser må forventes efter 10. maj.

Det betyder, at vi aflyser følgende:

1. Standerhejsning
2. H-Båd ligastævne, der var planlagt til 16.-17. maj og
3. Mors Cup, der var planlagt til 13. juni.

Vi har i øvrigt forhørt os hos Dansk Sejlunion, hvad vi må i relation til gæstesejlere for at være sikre på, at vi gør det rigtige. Svaret er, at vi ikke kan stille faciliteter til disposition, og at alt skal være lukket. Det betyder, at vi nu også ser os nødsaget til at lukke de to toiletter i jollehuset. Toiletter er faktisk en af de værste smittekilder og skal rengøres efter hvert brug, hvis de er åbne – og det kan vi ikke.

Derfor er alt lukket og hverken klubhus, toiletter og servicebygning må benyttes.

Vi henviser i øvrigt til Dansk Sejunions hjemmeside, og skal som DS anmode om, at vi efterlever regeringens henstillinger. Vigtigst af alt er, at vi holder afstand og spritter hænder.

Overhold venligst også regler, når I er i jeres både. Her er afstand et problem og anbefalingen er, at det er familie, vi har med ombord.

Bestyrelsen

DEL SIDEN