Dansk
English
Deutsch

Aktivitet-/oprydningsdag

Tirsdag den 9. juni kl. 16.00 til ca. 21.30.

Under forudsætning af at der bliver åbnet for flere aktiviteter i sejlklubben kaldes sammen til en aktivitets-/oprydningsdag den 9. juni kl. 16.00 til ca. 21.30.

Vi skal have ryddet op på vore arealer. der skal fjernes efterladt affald på vinterpladsen og der skal fjernes ukrudt på flisearealerne. broerne trænger sikkert til rengøring. Andre praktiske opgaver i sejlklubben kan komme på tale.

Mød venligst op og giv en hånd med.

Efter en stor arbejdsindsats er der pølser og brød samt øl og vand til alle, der har hjulpet til.

Bestyrelsen.


Sponsor 2024