Arbejds- og oprydningsdag.

Der er nu fastsat en arbejds- og oprydnings dag i Thisted Sejlklub.

Vi vil jo gerne, at alt står i bedste orden når sejlersæsonen starter.

Arbejds- og oprydnings dagen er fastsat til torsdag den 25. april fra kl. 16.00 til vi er færdige, ca kl. 21.30.

Kan man ikke komme kl. 16, er man velkommen til at møde op lidt senere.

Der serveres øl, vand og pølser til de fremmødte.

Vi håber på stort fremmøde, så vi kan klare de opgaver, der ligger og venter på at blive udført.

 

Liste over opgaver den 25-04-2019

 

  • Træbro ved klubhuset renses og repareres.
  • Bevoksning ved molen fjernes
  • Brønd ved vaskeplads renses
  • Tjek og reparation af gynger
  • Maling af autoværn
  • Maling af vægge langs gulv i baderum
  • Støbning ved kant af fliseplads til  J70
  • Almindelig oprydning på de arealer, som klubben råder over.

DEL SIDEN