Dansk
English
Deutsch

Arbejdsdag den 14. april kl. 16.00 – 21.00

Så rammer vi igen det tidpunkt, hvor vi  laver småreparationer og rydder op på alle vore arealer i klubben.

Hvis der er særlige arbejdsopgaver, som I vil foreslå at vi skal have udført på denne arbejdsdag, bedes I sende forslag til mig på mail sl.jml.larsen@gmail.com eller sms til 42524557.

To-do liste vil senere blive udarbejdet.

Arbejdsdagen vil blive gennemført med respekt af de corona restriktioner, som er gældende den 14. april.

Det kan blive nødvendigt, at aflyse arbejdsdagen, hvis restriktionerne er for stramme.

Peter Sørensen og Jørgen Møller Larsen


Sponsor 2024