Dansk
English
Deutsch

Autocamperplads og referat fra bestyrelsesmøde d. 27.3.2023

Autocamperplads og udleje til autocampere blev endeligt besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 27.3. Referat herfra kan i løbet af dagen ses under fanen “Klubben”, “Dokumenter” og “Generalforsamlinger”. Vedlægter er tilrettet i overensstemmelse med den trufne beslutning.

Vi er så småt i gang med at etablere pladsen i samarbejde med Thisted Kommune, der bl.a. har sat et skilt op. Der mangler herefter markering af båse på pladsen (kommunen er ansvarlig herfor) og etablering af el-standere, som vi har bestilt.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er desuden lagt på hjemmesiden – findes samme sted som ovenfor, blot skal “Generalforsamlinger” udskiftes med  “Bestyrelsesmøder”.


Sponsor 2024