Bådvogne der ikke benyttes.

Som oplyst under eventuelt på den netop overståede generalforsamling, skal vi have ryddet op i bådvogne, som ikke længere benyttes. Dette skal gerne ske ifm. søsætningen her i foråret, idet der herefter ikke længere må henstå vogne udenfor volden om vinterpladsen..

Vi skal derfor anmode om, at alle bådvogne påføres skilt med navn og mobil nr., således at vi kan kontakte ejerne af disse vogne og høre, hvad den videre plan med vognen måtte være og på det grundlag aftale, om vognen fortsat kan stå på vinterpladsen, eller om den skal “afvikles”.

Vogne, som pr. 1.4.2022 ikke kan identificeres, vil blive skrottet uden yderligere varsel.

Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at komme i kontakt med ejerne, og skal derfor anmode andre medlemmer om at være behjælpelig med identifikation, såfremt vogne ikke er påført skilt som påkrævet. Evt. bedes man rette henvendelse til ejer og informere om dette opråb.

Spørgsmål i anledning af ovennævnte bedes rettet til Peter Sørensen, materielforvalter.

DEL SIDEN