Dansk
English
Deutsch

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Simon Kristensen
Næstformand: Peter Axelsen
Kasserer: Carl-Peter Krarup
Sekretær: Claudia Werner
Materielforvalter: Jørgen Møller Larsen


Sponsor 2024