Besøg fra Lemvig sejlklub

Lørdag den 3.oktober forventer sejlere fra Lemvig sejlklub at anløbe Thisted sejlklub med ca 18-20 både – de er på efterårstur.

De vil låne klubhuset til en lille festmiddag, men selvfølgelig er klubhuset åben for alle andre gæstesejlere
eller klubbens medlemmer.

 

 

Mors Cup 2021 og Limfjorden Rundt (Træskibene)

Mors CuP.
I juni så vi os desværre nødsaget til at aflyse Mors Cup pga hård vind. Men vi er ikke sådan at slå ud, så vi forsøger en sidste gang i år og har således inviteret til kapsejlads lørdag, den. 4. september 2021.

Limfjorden Rundt
Træskibene anløber sædvanen tro Thisted den 2. tirsdag i september, dvs. den 14. september. Konceptet for arrangementets afvikling er i år ændret, jf. følgende:Limfjorden Rundt 2021

Som det fremgår søger vi hjælpere – der vil snarest blive oprettet tilmeldingsliste her på hjemmesiden.

VIGTIGT – VIGTIGT: Vinterpladsen – oprydning.

Til info er vinterpladsen tømt for bådvogne. Der står herefter en del udstyr og materialer tilbage. Hvis nogen mener, at de har noget af værdi
bedes det flyttet snarest. Hvad der måtte stå tilbage ved udgangen af august fjernes.

Bådvogne er flyttet om bag volden på Kommunens plads. Når en bådejer skal bruge en vogn hentes den deromme og de vogne, der er tilbage
når alle både er oppe, og vi ikke kan få kontakt med ejer, fjernes/skrotes.

Grunden til alt postyret er en tiltrængt oprydning på vinterpladsen, herunder fjernelse af bådvogne der ikke længere er i brug på sigt måske også en afretning
af pladsen og pålægning af nyt stabilgrus.

Når I henter jeres bådvogn, så påse venligst, at den er stabil og vurderes forsvarlig til brug endnu en vintersæson på pladsen.

Ved spørgsmål 21755693

Peter Sørensen

Dagsorden til generalforsamlingen d. 14. juni 2021

Dagsorden er således, jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt Er der forslag til vedtægtsændringer, skal der sammen med bekendtgørelse af dagsorden redegøres for indholdet heraf.

Ad 3: Regnskabet for 2020 er offentliggjort på hjemmesiden d. 17. februar.

Ad 4: Der er ingen forslag fra medlemmer. Bestyrelsen vil som oplæg til punkt 5 gennemgå kontingentstruktur.

Ad 6: Simon Kristensen modtager genvalg

Ad 7: Claudia Werner og Peter Axelsen er på valg. De modtager begge genvalg.

Jørgen Møller Larsen har ønsket at blive frigjort for posten som materialeforvalter. Peter Sørensen har gennem nogen tid varetaget posten sammen med Jørgen. Bestyrelsen foreslår, at Peter ekstraordinært vælges til bestyrelsen, idet Jørgen samtidig udtræder af bestyrelsen. Peter vil i givet fald være valgt i den resterende periode af Jørgens valgperiode, dvs frem til generalforsamlingen i 2022.

Thisted, d. 6. juni 2021

Simon Kristensen, fmd.

Kom til Havnens dag i Thisted Sejlklub

Fredag den 11. juni 2021 kl. 15 – 18

Kom ned på havnen og få en sejltur i vores forskellige både.

Vi har alt fra joller til børn, kapsejladsbåde og turbåde til de voksne. Kom endelig ned og se om sejlads er noget for dig og din familie.

Vi har redningsveste og fiskenet I kan låne til at fange krabber med fra broerne.

Der vil også være en Sejl Sikkert repræsentant til stede som giver gode råd om sikkerhed til søs.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores hyggelige havn fredag den 11. juni kl. 15-18

Mvh Thisted Sejlklub

Vi lukker lidt op for klubhuset – juniorafd. og trimsejladser

Den 21.5.2021 kom der nye åbninger ifm. corona.

Forsamlingsforbuddet indendørs er 50 personer, og der gælder krav om coronapas hvis man er over 18 år, der skal benyttes mundbind når man ikke sidder ned og afstandskrav er som før – 4 kvm når man fortrinsvis står op og 2 kvm når man sidder og 1 meter mellem hver.

Klubhuset må benyttes til foreningsaktiviteter, og her gælder anbefalinger og skøn.

Generelt må fortsat vi ikke benytte klubhuset til sociale aktiviteter – så vil man “blot” mødes over en øl eller en bid brød med alene det formål, så er der lukket.

Ifm. juniorafdelingens og trimsejlernes afslutning på aftenens sejladser, har vi i bestyrelsen besluttet, at klubhuset må benyttes hvis vejret ikke tilsiger, at vi ligeså godt kan afvikle denne del udendørs. Men husk krav nævnt ovenfor.

Coronapas skal tjekkes af træner/arrangør. Ved trimsejladser er det kaffeholdet – OG DER SKAL TJEKKES.

Generalforsamling afholdes 14. juni 2021

Så prøver vi igen, idet restriktionerne for Covid-19 nu gør, at vi kan afvikle vores generalforsamling.

Der indkaldes derfor til ordinær generalforsamling mandag, den 14. juni 2021 kl. 19.30. Afviklingen vil ske i klubhuset eller i en eller flere bådhaller afhængig af antal fremmødte. Sted for afviklingen vil blive offentliggjort søndag, d. 13. juni 2021.

Da vi i bestyrelsen forud for mødet skal påse, at arealkrav og afstandskrav kan overholdes, er tilmelding nødvendig. Seneste frist herfor er lørdag d. 12. juni 2021.

Udover kravet om tilmelding er der også krav om coronapas for at kunne deltage. Dette er et lovkrav, som vil blive påset overholdt.

Dagsorden følger.

P.b.v.

Simon