Maling af bådhaller – fortsat

Malingen er nu leveret, og står i “min” bådhal.

Der er 10 bøtter grøn  og 1 bøtte antrazitgrå (bl.a. til maling af “trekanten” på klubbens bådhal) á 10 liter, terpentin, malerruller og penselsæt.

Har I lyst til at gå i gang, så kontakt mig for udlevering eller Poul Erik Nielsen, som har lånt en nøgle til hallen. Jeg ved, at et par af hallerne har planer om at male i næste uge eller næste weekend.

Maleren anbefaler, at vi bruger ruller og glatter ud med pensel efterfølgende. Og at vi fortynder malingen ca 10%.

Pris for nuværende pr. hal ca kr. 1.380,-, som bliver opkrævet af Jørgen P. Så må vi se, om det slår til.

God arbejdslyst.

Simon

HUSK STRØMMÆRKER

Strømmærke kan købes hos materialeforvalteren. Du kan sende 750 kr. på mobilpay til 42524557 med angivelse af plads nr. Så vil der meget snart efter blive sat et strømmærke på dit kabel. hvis ikke du bruger mobilpay, kan der overføres 750 kr. til sejlklubbens konto 9090 – 0580000169. Husk at angive plads nr.

Reglerne for strømforbrug er anført nedenfor.

ELFORBRUG

Forbrug af el og vand skal ske med måde.

En båd må ikke uden særlig tilladelse fra materielforvalter og med måler eller godkendt mærke på kabel være tilsluttet landstrøm konstant.

Hvis der ikke er anskaffet el-mærke eller måler til båden, må man kun anvende landstrøm til opladning af batterier og til mindre forbrug i et døgn. Forlader man sin båd natten over med landstrøm tilsluttet skal man mærke strømkablet med angivelse af tilslutningsdatoen samt formålet med tilslutningen. Er der ingen mærkning på strømkablet, kan strømmen blive afbrudt uden varsel.

Fra 01-06 må medlemmerne forvente, at strømmen til båden afbrydes, hvis ikke der er korrekt afmærkning på strømkablet.

Maling af bådhaller

Jeg har nu målt hallerne op, og når frem til lige 1.000 kvm incl. udhæng og kanter på brædder.

Samtidig er maler Mogens Rokkjær kommet med tilbud på maling. Det er Flügger dækkende oliemaling til 70,- pr. liter.

Jeg har i første omgang bestilt 100 liter, da han siger det rækker ca 10 kvm pr. liter. Og vi kan altid bestille igen.

Farven er grøn, som vi kender den 🙂

Malingen leveres på mandag sammen med terpentin, da han siger vi skal fortynde lidt. Jeg har også bestilt lidt ruller og engangspensler i ok kvalitet. Hvis Mogens kan finde sit stillads, låner vi det.

I første omgang betaler Thisted Sejlklub, og Jørgen P opkræver efterfølgende de enkelte haller.

Vi må så se, hvordan vi løser opgaven.

Simon

 

 

Thisted Sejlklub indgår samarbejdsaftale med Thisted Gymnastik & Idrætskultur

Bestyrelsen har gennem nogen tid drøftet muligheder for et samarbejde med TGI omkring deres etablering af en ny underafdeling, TGI Vandsport.

Deres nye aktivitet, der omhandler windfurfing og SUP, ligger i umiddelbart tilknytning til vores aktiviteter og passer fint ind i tankerne omkring Cold Hawaii Inland. Hvis TGI lykkes med aktiviteten, vil vi hver især givetvis kunne udnytte synergier, fx. til medlems hvervning, ligesom TGI og vi kan udnytte hinandens kompetencer til fælles bedste. Bl.a. har TGI en projektkoordinator, der med succes har søgt og fået fondsmidler – måske vi kan hente inspiration der?

Vi har derfor besluttet, i en prøve perioden på et år, at stille nogle af vore faciliteter til deres disposion, jf. vedhæftede.

Umiddelbart vil kun meget få af TS’s medlemmer blive berørt af denne nye aktivitet. Men der kommer naturligvis en ny aktivitet og lidt mere liv på havnen. Og nogle vil på vinterpladsen måske føle sig lidt generet.

Skal vi forlænge aftalen ved udløb, vil en beslutning herom blive henlagt til generalforsamlingen i 2020.

Vi ser frem til et godt samarbejde med TGI.

p.b.v.

Simon

Se hovedelementer i samarbejdsaftalen her:

TGI & TS

Efterlysning

Briller forsvundet ved Standerhejsningen lørdag den 04-05-2019 i Thisted Sejlklubs klubhus.

brillerne er sidst set på bordet, som Bjarne Kahr sad ved.

Er der en eller anden, der ved en fejl har fået Bjarne Kahrs briller i lommen eller i tasken, bedes vedkommende kontakte Bjarne på tlf. 2117 0346

Maling af bådhaller

I forbindelse med arbejdsdagen på torsdag indkaldes samtidig ejere eller mindst én repræsentant for hver hal til drøftelse af maling af hallerne i løbet af indeværende år. Drøftelsen kan praktisk finde sted i klubhuset, når vi har fået “forplejning”.