Aflysninger og lukning af toiletter

Som bekendt har statsministeren forlænget perioden med restriktioner frem til 10. maj.

Allerede nu ved vi, at der er forbud mod store forsamlinger til og med august, og forlængelser må forventes efter 10. maj.

Det betyder, at vi aflyser følgende:

1. Standerhejsning
2. H-Båd ligastævne, der var planlagt til 16.-17. maj og
3. Mors Cup, der var planlagt til 13. juni.

Vi har i øvrigt forhørt os hos Dansk Sejlunion, hvad vi må i relation til gæstesejlere for at være sikre på, at vi gør det rigtige. Svaret er, at vi ikke kan stille faciliteter til disposition, og at alt skal være lukket. Det betyder, at vi nu også ser os nødsaget til at lukke de to toiletter i jollehuset. Toiletter er faktisk en af de værste smittekilder og skal rengøres efter hvert brug, hvis de er åbne – og det kan vi ikke.

Derfor er alt lukket og hverken klubhus, toiletter og servicebygning må benyttes.

Vi henviser i øvrigt til Dansk Sejunions hjemmeside, og skal som DS anmode om, at vi efterlever regeringens henstillinger. Vigtigst af alt er, at vi holder afstand og spritter hænder.

Overhold venligst også regler, når I er i jeres både. Her er afstand et problem og anbefalingen er, at det er familie, vi har med ombord.

Bestyrelsen

Thisted Sejlklub og Covid-19. Sidste nyt fra Dansk Sejlunion

Vi har i går modtaget nyt fra Dansk Sejlunion: DS og Corona

Det fremgår heraf, at al klubaktivitet, såvel inden- som udendørs, skal være lukket ned. Det følger vi naturligvis i Thisted Sejlklub.

Klubhuset og servicebygningen er derfor indtil videre lukket for al adgang. Det samme er ungdomsafdelingen, herunder aktivitet omkring klubbens J70 både. Tilsvarende er trimsejladser mv. ikke muligt, hvis krisen varer ved.

Søsætning og brug af egne både er dog tilladt, men vi skal følge anvisninger fra DS. Så læs nøje skrivelsen fra DS og overhold regelsættet, så vi også i TS viser et godt eksempel.

Thisted, d. 3.4.2020

Bestyrelsen

Corona og søsætning

I fortsættelse af min information i går, har vi nu hørt nyt fra DS, jf nedenfor.

Konklusionen er, at klubhus og jolle-/mastehal er lukket, men at klargøring og søsætning indtil videre under iagtagelse af forholdsregler kan fortsætte.

Pbv
Simon

Her følger info fra DS:

Kære formand,

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.
Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:
Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
Bliv udendørs.
Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.

Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Med venlige hilsner,
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion

Sejlklubben er lukket!

Dansk Sejlunion oplyser følgende på deres hjemmeside:

“VIGTIG Opdatering 18. marts: Lukning af klubhuse
Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter.
Dette tolker vi i Dansk Sejlunion således, at alle klubhuse m.v. skal holdes lukket.
Vi får en del spørgsmål vedr. søsætning. Her vil vi sammen med FLID hurtigst muligt komme med en fælles tilkendegivelse”.

Thisted Sejlklubs faciliteter, dvs klubhus, jollehus/mastehal og måske også kranfaciliteter mv. er derfor som en konsekvens heraf lukket for adgang og benyttelse.

Vi afventer tilkendegivelse vedr søsætning, men er bange for at al færdsel på vinterplads og bådhaller også risikerer at være omfattet.

Kommer I på vinterplads og bådhaller, så hold afstand og husk max 10 personer.

Vi vender tilbage når vi ved mere om, hvad vi må.

Corona og Thisted Sejlklub.

Kære alle.

Som en konsekvens af regeringens udmelding her til aften anbefaler DGI/DIF nu, at alle aktiviteter i klubber stoppes i marts måned. Se pressemeddelse: https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

For Thisted Sejlklub betyder det, at vi fx ikke kan afvikle hjertestarter kursus i næste uge. Det aflyses hermed med mindre der kommer kontra meldinger.

Det betyder også, at vi ikke bør samles flere, så fx er det ikke en god ide, at brobisserne arbejder og nyder frokost mv. sammen i klubben.

Dette betyder ikke, at du ikke må komme i klubben, men vi skal respektere anbefalingerne, og bør ikke opholde os i klublokalet bare for at hygge,

Enkeltpersoner kan således godt gå i bådhallen og arbejde på sin båd, uden at det er kritisk.

HUSK at chancen for at blive smittet med Corona kan holdes nede med god håndhygiejne og ved at holde min. 1 meters afstand til andre. Hvis du har feber eller er forkølet/hoster, bør du ikke komme i klubben (eller andre steder).

Pbv.

Simon

Medhjælpere til H Båd ligastævne i maj søges

Medhjælpere søges
Som mange måske har hørt er Thisted sejlklub igen blevet udvalgt til at afholde et liga stævne for H-både.
Grunden til det er, at vi i Thisted sejlklub altid har været unikt gode til at arrangere.
Det har kun kunnet lykkedes pga. alle de frivillige, der har hjulpet.
Så nu skal I op på dupperne igen😊
Pt. mangler vi omkring 12-15 personer på forplejnings siden, som vil tage en vagt eller to og et par stykker der vil tage en vagt på vandet.
En vagt på forplejning siden vil typisk være på omkring 4-6 timer og på vandet vil det være fra ca. kl. 8 til kl. ca.16
Har du lyst til at være med til at gøre Thisted Sejlklub til en klub der viser sig frem, som en klub der er aktiv, så meld dig som medhjælper til H-båds arrangementet den 15-17 maj
Kontakt på forplejning siden
Poul, 41 40 60 85, p.jernsen@gmail.com
Mai, 61 69 38 16, kesseshus@gmail.com
Eller
Hvis det er vand du brænder for
Per, 30 45 86 47 groenkjaerhovmark@hotmail.com
Kom frisk

Würth – nu med invitation

Her følger invitationen: Kundeaften

Würth vil gerne invitere til en aften hos dem, hvor de vil vise os deres produkter til klargøring af både.

Vi vil senere få en egentlig invitation, som vil blive offentliggjort, når jeg modtager den.

Men reserver allerede nu den 27.2.2020 fra kl. 17.30 og nogle timer frem.

Würth er vært ved et mindre traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig senest d. 25.2.2020