Nytårshilsen

Vi siger nu snart farvel til 2021.

2021 blev som 2020 et år præget af corona. Vi måtte bl.a. aflyse generalforsamlingen flere gange og fik den først afviklet i juni måned.

Standerhejsning blev afviklet uden fest men med hygge i bådene.

Vi så os også nødsaget til at udsætte kapsejladsen Mors Cup, som vi afviklede i reduceret form i september måned.

Og sådan kunne jeg blive ved.

Fra juni blev det meste dog normaliseret – mange af os var fuldt vaccineret, og vi kunne i det store og hele igen agere som normalt. Vi fik en god sommer med masser af sejlads.

Nu viser corona igen sit fæle ansigt her i den mørke tid. Nu i en ny variant og genvaccination har været nødvendigt. Der er igen kommet restriktioner.

På trods af corona går livet heldigvis videre og vi kom overordnet set fint igennem 2021 – dog med tilpasninger og restriktioner, som vi naturligvis helst havde været foruden.

Vi vil også få et godt 2022, er jeg sikker på, selv om året starter i skyggen af corona.

Alle medlemmer og jeres nære ønskes et godt og lykkebringende nytår.

P.b.v.
Simon

Dagsorden til de 2 møder på tirsdag d. 23.11.2021

På tirsdag har vi som bekendt indkaldt til 2 møder.

1. møde er kl. 17.30 og er for ejerne af bådhallerne. Her skal vi i fælleskab have opdateret “ordensreglement” for hallerne, jf. oprindelig indkaldelse.

2. møde er kl. 19.00 og er et medlemsmøde for alle aktive medlemmer af TS.

Medlemsmødet kl. 19.00 indledes med et par stykker smørrebrød. Herefter er dagsorden følgende:

1. Status for den nye mastehal
2. Betalingsanlæg til gæstesejlere
3. Vinterplads:
– vi har indhentet pris for belægning.
– vi skal have ryddet op i bådvogne, som er “efterladt”
3. Tanker omkring ændring af betaling for liggeplads.
4. Ordensreglement – status irt. Havnen
5. Evt. etablering af ny bølgebryder – drøftelser med Havnen
6. Etablering af legeplads – drøftelser med Thisted Kommune og vores forpligtelse
7. Ungdom – vi har møde onsdag – kort orientering herom
8. Vinterens anlægsarbejder, bl.a. ny terrasse omkring klubhuset.
9. Eventuelt.

Indbydelse til Standerstrygning

STANDERSTRYGNING.

Lørdag 6. november 2021 klokken 13:00 i Thisted Sejlklub.

Program for dagen:

Standeren stryges og vi synger ”Blæsten går frisk…”

Frokostmenu:

Sildemad med karrysalat og æg

Smørrebrød

Kaffe med lidt sødt.

Pris pr. person kr. 100 som betales ved ankomst.

Øl, Snaps, Vin og Vand kan købes til rimelige priser.

Tilmelding på sejlklubbens hjemmeside

senest onsdag 03.11.2021.

Besøg fra Lemvig sejlklub

Lørdag den 3.oktober forventer sejlere fra Lemvig sejlklub at anløbe Thisted sejlklub med ca 18-20 både – de er på efterårstur.

De vil låne klubhuset til en lille festmiddag, men selvfølgelig er klubhuset åben for alle andre gæstesejlere
eller klubbens medlemmer.

 

 

årets svampetur lørdag den 25.09

Traditionen tro skal vi igen på svampetur sammen med Karsten Bjørnskov som naturvejleder.

På sin helt egen og humoristisk måde vil Karsten fortælle om svampe og urter og alle vil samtidig opleve Thy Nationalparks storslåede natur.

Vi mødes lørdag den 25. september kl. 13 ved Tved kirke.

Alle er velkomne !

 

Mors Cup 2021 og Limfjorden Rundt (Træskibene)

Mors CuP.
I juni så vi os desværre nødsaget til at aflyse Mors Cup pga hård vind. Men vi er ikke sådan at slå ud, så vi forsøger en sidste gang i år og har således inviteret til kapsejlads lørdag, den. 4. september 2021.

Limfjorden Rundt
Træskibene anløber sædvanen tro Thisted den 2. tirsdag i september, dvs. den 14. september. Konceptet for arrangementets afvikling er i år ændret, jf. følgende:Limfjorden Rundt 2021

Som det fremgår søger vi hjælpere – der vil snarest blive oprettet tilmeldingsliste her på hjemmesiden.

VIGTIGT – VIGTIGT: Vinterpladsen – oprydning.

Til info er vinterpladsen tømt for bådvogne. Der står herefter en del udstyr og materialer tilbage. Hvis nogen mener, at de har noget af værdi
bedes det flyttet snarest. Hvad der måtte stå tilbage ved udgangen af august fjernes.

Bådvogne er flyttet om bag volden på Kommunens plads. Når en bådejer skal bruge en vogn hentes den deromme og de vogne, der er tilbage
når alle både er oppe, og vi ikke kan få kontakt med ejer, fjernes/skrotes.

Grunden til alt postyret er en tiltrængt oprydning på vinterpladsen, herunder fjernelse af bådvogne der ikke længere er i brug på sigt måske også en afretning
af pladsen og pålægning af nyt stabilgrus.

Når I henter jeres bådvogn, så påse venligst, at den er stabil og vurderes forsvarlig til brug endnu en vintersæson på pladsen.

Ved spørgsmål 21755693

Peter Sørensen