Dansk
English
Deutsch

Corona og genåbning

På et bestyrelsesmøde i går besluttedes følgende:

1. Klubhuset og toiletter heri: Forbliver lukket indtil videre.

2. De 2 separate toiletter i jollehuset: Åbnes når vi har rengøring, sprit, skiltning og øvrige forholdsregler på på plads. Jørgen lægger noget på hjemmesiden, når vi når dertil. Toiletterne bliver kun til brug for medlemmer.

3. Toiletter og bad i servicebygningen: Åbnes når vi har diverse forholdsregler på plads, jf. ovenfor under pkt. 2. Servicebygningen bliver kun tilgængelig for gæstesejlere, bl.a forbi vi ikke må åbne for bad og omklædningsfaciliteter til intern brug.

4. J 70: Må fortsat kun benyttes af max. 2 sejlere – jf. i øvrigt DS, der har aflyst Liga med henvisning til afstandskrav.

5. Kapsejlads i klubregi: Er på stand-by indtil videre, jf. afstandskrav (2 meter gælder fortsat ved fysisk anstrengelse) og forsamlingsforbud.

6. Sejlads i øvrigt: TS vi ikke være “vogtere”, men lade det være op til den enkelte bådejer at følge anbefalinger omkring afstandskrav på 1-2 meter. Men naturligvis skal vi have samfundsansvar, hvorfor vi opfordrer til, at vi “opfører os ordentligt”.

I øvrigt henvises til Dansk Sejlunions hjemmeside, hvor der under Corona på forsiden er redegjort rimeligt detaljeret for anbefalinger mv.

Er der spørgsmål, så kontakt bestyrelsen

PBS

Simon


Sponsor 2024