Dansk
English
Deutsch

Corona og TS. Vi lukker igen klubhuset.

Dansk Sejlunion har netop meldt ud, at det anbefales tydeligt, at alle sociale aktiviter i klubregi aflyses som følge at de seneste udmeldinger fra regeringen.

Direkte forespurgt om vores netop indførte “Café-regler“ kan kompenserer herfor svarer DS: “I kan gennemføre almindelig mødeaktivitet i bestyrelse og udvalg, undervisning af elever, etc. Men I bør ikke mødes til hygge, tant og fjas i klubhuset. Fællesspisning i klubhuset mv. er derfor en dårlig idé”

Som en konsekvens af ovenstående lukker vi derfor klubhuset indtil videre.

Dette betyder logisk, at vi ikke kan mødes i klubhuset efter onsdagssejladser og ej heller efter JSU på lørdag. Træls, men det kan ikke været anderledes.

Vi må fortsat godt sejle kapsejlads, blot vi respekterer forsamlingsforbud og afstandskrav.

Lemvig sejlklub, som vil kommer fordi i weekenden d. 3-4. oktober på deres herretur, er adviseret om, at de gerne må komme som gæstesejlere, men at de ikke kan bruge klubhuset.

Vores egen evt. weekendtur kan måske ej heller gennemføres.


Sponsor 2024