Corona opdatering.

DIF og Dansk Sejlunion har hen over Påsken været i dialog med regeringen omkring mulighederne for at lukke lidt op for visse klubaktiviteter. Resultatet heraf er, at dette fortsat er for tidligt.

Så al klubaktivitet er fortsat lukket, foreløbig frem til 10. maj.

DS har i øvrigt i går opdateret deres opfordringer og anbefalinger vedr. den enkelte sejler – se DS’s hjemmeside for den fulde tekst.

Heraf fremgår bl.a.:

-Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte.

-Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere en 10 personer – hverken på land eller på vandet.

-Enmandsjoller, SUP og windsurfere kan sejle.

-Tomandsjoller kan sejle med familiemedlemmer eller med fast makker.

-Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer – eller på tomandshånd med fast makker.

-Vær opmærksom på Forsvarskommandoens råd om sejlads

Thisted Sejlklub støtter op herom, så følg venligst anvisningerne.

Bestyrelsen

DEL SIDEN