Dansk
English
Deutsch

Dagsorden til de 2 møder på tirsdag d. 23.11.2021

På tirsdag har vi som bekendt indkaldt til 2 møder.

1. møde er kl. 17.30 og er for ejerne af bådhallerne. Her skal vi i fælleskab have opdateret “ordensreglement” for hallerne, jf. oprindelig indkaldelse.

2. møde er kl. 19.00 og er et medlemsmøde for alle aktive medlemmer af TS.

Medlemsmødet kl. 19.00 indledes med et par stykker smørrebrød. Herefter er dagsorden følgende:

1. Status for den nye mastehal
2. Betalingsanlæg til gæstesejlere
3. Vinterplads:
– vi har indhentet pris for belægning.
– vi skal have ryddet op i bådvogne, som er “efterladt”
3. Tanker omkring ændring af betaling for liggeplads.
4. Ordensreglement – status irt. Havnen
5. Evt. etablering af ny bølgebryder – drøftelser med Havnen
6. Etablering af legeplads – drøftelser med Thisted Kommune og vores forpligtelse
7. Ungdom – vi har møde onsdag – kort orientering herom
8. Vinterens anlægsarbejder, bl.a. ny terrasse omkring klubhuset.
9. Eventuelt.


Sponsor 2024