Generalforsamling 2021 og Nytårshilsen

Generalforsamling 2021:

Generalforsamlingen afvikles mandag den 8. februar 2021 kl. 19.30 i klubhuset. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2021 (og ikke februar som anført fejlagtigt tidligere).

Afviklingen er naturligvis betinget af, at Corona-restriktioner tillader det. Så nu må vi se.

Nytårshilsen:

2020 blev et år, hvor Corona overskyggede alt andet. Også i Thisted Sejlklub. Foråret var præget af nedlukning af ungdomsafdeling, trimsejladser, forsamlingsforbud og afstandskrav, herunder max. 2 sejlere i egen båd, lukning af klubhuset mm.

Vi måtte aflyse festligheder ifm. Standerhejsning. Standeren blev dog sat, og deltagere så på i behørig afstand og hyggede sig efterfølgende i egne både.

Til Sankt Hans var det muligt at samle 50 til spisning i klubhuset. Trimsejladserne kom i gang i juni måned, og ditto ungdom og J 70 bådene, der deltog i 2 ligastævner.

Sommeren gik fornuftig og den egentlige sejlersæson blev afviklet okay. Vi havde også rigtig mange gæstesejlere i hovedsæsonen.

I efteråret strammende restriktionerne til igen, og vi måtte aflyse socialt samvær i klubhuset til de sidste trimsejladser og JSU. Klubhuset har faktisk været lukket siden, og pt ser det ikke for lyst ud.

Standeren blev uden annoncering strøget 1. lørdag i november. Vi var nogle få, der havde husket dagen og fik en håndbajer efterfølgende.

I bestyrelsen havde vi planlagt et medlemsmøde den 17. december, men kunne ikke indkalde pga de nye restriktioner.

På mødet ville vi bl.a. have drøftet:

1. Mastehal, hvor vi har fået en byggetilladelse og vil indkalde til licitation. Vi arbejder med en hal, der er 30 m lang med mulighed for forlængelse med 10 meter, og som er 10 meter bred. Vi har fået mulighed for at køre til hallen fra Sydhavnsvej. Præsentationen udsættes nu til generalforsamlingen. Må vi aflyse denne, vil vi forsøge med en præsentation via hjemmesiden og opslag ved klubhuset.

2. Ordensreglement, som er sendt til Thisted Kommune (Havnen) for udtalelse, da der er fælles afsnit heri. Der er ikke afgørende nyt ift. nuværende ordensreglement, dog er der en ansvarsfordeling mellem os og kommunen, nogle præciseringer, et afsnit omkring miljø ligesom vi “skærper tonen” omkring oprydning, vedligeholdelse og brug af både og bådvogne. Det nye reglement giver bedre mulighed for “retslige” skridt overfor medlemmer, der ikke følger vores regler. Ordensreglementet vil vi også gennemgå på generalforsamlingen.

3. Igangsætning af strategi drøftelser, jf. præsentation på sidste genralforsamling.

4. Vinterens aktiviteter

Kommunikation bliver ikke lettere i en Corona-tid!

Nu er vaccinen kommet, så vi håber, at Corona ikke kommer til at indvirke på vores dagligdag i 2021, som tilfældet har været i 2020. Men vi skal givetvis et stykke ind i 2021 før, der kommer en mærkbar åbning.

På trods af Corona er vi kommet igennem 2020 med sejlerhumøret og gejsten i behold, og vi ser frem til lys forude, for det begynder alligevel så småt at blive lidt træls.

Vi ønsker et godt og lykkebringende Nytår til alle vores medlemmer og deres nære.

P.b.v.

Simon Kristensen, fmd.

DEL SIDEN