Dansk
English
Deutsch

Generalforsamling – ny dato for afholdelse er 10. maj 2021

Vi forsøger igen – ny dato er fastsat til 10.05.2021 kl. 19.30 i Thisted Sejlklub.

Mht. regnskab og forslag henvises til tidligere indkaldelser.


Sponsor 2024