Dansk
English
Deutsch

Generalforsamling – ny dato for afholdelse er d. 12.4.2021 kl. 19.30

Vi forsøger igen – ny dato er fastsat til 12.4.2021 kl. 19.30 i Thisted Sejlklub.

Mht. regnskab og forslag henvises til tidligere indkaldelser.


Sponsor 2024