Generalforsamlingen planlagt til d. 15.3.2021 aflyses.

Som bekendt er corona restriktionerne forlænget til 5.4.2021. Dermed må vi igen aflyse vores planlagte generalforsamling.

Vi har bestyrelsesmøde i næste uge. Der vil vi bl.a. drøfte, om vi skal fastsætte en ny dato nu eller vente til vi ved, at vi må afvikle generalforsamlingen, og så indkalde med min. 3 ugers varsel.

På Dansk Sejlunions hjemmeside ( se her: Spørgsmål og svar om sejlsport og corona) kan I orientere jer om, hvad vi må og ikke må. Men det er nu muligt at forsamles 25 ude omkring organiseret foreningsidræt og det er muligt at gennemføre forårsklargøring af klubbens både. Det er faktisk den lempelse, som kom ved den seneste revision af restriktionerne.

Ellers gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer, klubhuset skal fortsat være lukket for adgang (det er kun toiletter som må benyttes ifm. træning, undervisning eller kapsejlads, ligesom der må foretages omklædning ifm. idrætsudøvelse) osv. Så alt er desværre helt overvejende, som vi kun kender det alt for godt.

Brobisserne går i denne eller næste uge i gang med at slå nogle pæle og lave lidt andet forefaldende arbejde, så lidt aktivitet er der dog trods alt.

DEL SIDEN