Dansk
English
Deutsch

Hjælpere til Limfjorden Rundts besøg i Thisted den 13. september

Kære Alle

Som altid, tirsdag i uge 37 får Thisted Havn besøg af de smukke skibe som deltager i Limfjorden rundt.

Thisted Sejlklub er arrangør af dette besøg i tæt samarbejde med Thisted By, Thy Turist, og Thisted Havn.

Men vi skal bruge hænder, mange hænder til følgende opgaver:

 • Mandag den 12. september
  • Opsætning af telt ca. 10 mand
 • Tirsdag den 13. september
   • Servering af mad i teltet        17,30 til 21,00
   • Baren i teltet                             14,00 til 23,00
   • Baren på havnetorvet              15,00 til kl. 21,00
   • Oprydning                                  22,00 til 24,00
 • Onsdag den 14. september
  • Nedtagning af telt ca. 10 mand

Så bak klubben op med din hjælp og kontakt:

 • Serveringshold                        Conny 29439262
 • Telthold                                     Simon 24417924
 • Bar/oprydning kontakt           Peter 22147210

Vi håber alle medlemmer vil bakke op, for uden jeres hjælp kan sådanne arrangementer ikke gennemføres.


Sponsor 2024