Dansk
English
Deutsch

Hjertestarter kursus + lidt førstehjælp

Mandag, d. 13. marts kl. 19.00 får vi besøg af Tommy Sandbæk Kristensen. Tommy, der er ambulance behandler, har tidligere undervist os i brugen af vores hjertestarter. Det ligger nogle år tilbage, så tiden er nu moden til en genopfriskning.

Klubben er vært ved kaffe og brød.

Tilmelding er unødvendig.


Sponsor 2024