Dansk
English
Deutsch

Husk Arbejds- og oprydningsdag den 9. juni kl. 16.00 – ca 21.30

Kære medlemmer af Thisted Sejlklub.

Der er bestilt maling til jollehuset. Vi skal gerne have gavlen og nordsiden malet.

I øvrigt skal vi have ryddet op på vore arealer.

Øl, vand og pølser med tilbehør bliver købt ind, så det er klar på tirsdag.

Er der en, der melder sig til at stille pølser med tilbehør an? Send venligst en mail eller SMS til mig desangående – sl.jml.larsen@gmail.com, tlf. 42524557.

 

Bestyrelsen.


Sponsor 2024