HUSK STRØMMÆRKER

Strømmærke kan købes hos materialeforvalteren. Du kan sende 750 kr. på mobilpay til 42524557 med angivelse af plads nr. Så vil der meget snart efter blive sat et strømmærke på dit kabel. hvis ikke du bruger mobilpay, kan der overføres 750 kr. til sejlklubbens konto 9090 – 0580000169. Husk at angive plads nr.

Reglerne for strømforbrug er anført nedenfor.

ELFORBRUG

Forbrug af el og vand skal ske med måde.

En båd må ikke uden særlig tilladelse fra materielforvalter og med måler eller godkendt mærke på kabel være tilsluttet landstrøm konstant.

Hvis der ikke er anskaffet el-mærke eller måler til båden, må man kun anvende landstrøm til opladning af batterier og til mindre forbrug i et døgn. Forlader man sin båd natten over med landstrøm tilsluttet skal man mærke strømkablet med angivelse af tilslutningsdatoen samt formålet med tilslutningen. Er der ingen mærkning på strømkablet, kan strømmen blive afbrudt uden varsel.

Fra 01-06 må medlemmerne forvente, at strømmen til båden afbrydes, hvis ikke der er korrekt afmærkning på strømkablet.

DEL SIDEN