Dansk
English
Deutsch

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 27.3.2023

Mandag d. 20.2.2023 afvikledes ordinær generalforsamling i Thisted Sejlklub.

Beretning og referat kan ses under fanen KLUBBEN, dokumenter, generalforsamlinger. Eller ved at trykke her: TS Beretning 2022 eller Referat af generalforsamling i Thisted Sejlklub 20-02-2023

Forslaget omkring etablering af autocamperplads blev godkendt af generalforsamlingen. Beslutningen fordrer imidlertid en vedtægtsændring, hvor følgende skal tilføjes til vedtægternes §2:

“Sekundært har Thisted Sejlklub etableret autocamperplads, hvorfra der sker udleje til autocampere”.

Da der ikke var fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer til endelig vedtagelse på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær forsamling for endelig godkendelse af vedtægtsændringen og efterfølgende gennemførelse af forslaget.

Der indkaldes således til ekstraordinær generalforsamling mandag, d. 27.3.2023 kl. 17.00 i klubhuset med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beslutning om ændring af vedtægternes §2, hvor følgende tilføjes: “Sekundært har Thisted Sejlklub etableret autocamperplads, hvorfra der sker udleje til autocampere”.
  3. Eventuelt.

Thisted, d. 28.2.2023

pbv.

Simon Kristensen, fmd.


Sponsor 2024