Dansk
English
Deutsch

Om klubben

Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub er en god sejlklub med en sund økonomi. Dette skyldes primært at vi alle er med til at passe på egne og klubbens ting, og alle byder ind og bakker op om klubbens aktiviteter.

300 medlemmer og en fyldt havn med 160 både, giver en god base. Derudover en god og aktiv ungdomsafdeling, der udvikler fremtidens sejlere. I 2017 købte klubben 2 stk. J70 joller som vores divisions sejlere kan træne i.

Vi er en veldrevet og aktiv klub med moderne faciliteter til alle, både når man er i havn, og når man vil nyde ferien, byen og havnemiljøet.

Klubben råder over klubhus. På nordsiden er der parkeringsplads til ca. 100 biler, og på sydsiden er der et stort græsareal, hvor gæster kan campere i forbindelse med kapsejladsstævner.

Der forfindes kran (8 ton) og mastekran, og klubbens bådpladser er placeret ved pontonbroer.

Vi afholder i løbet af året forskellige sociale »Aktiviteter«, så som Standerhejsning, Sankt Hans, Standerstrygning, J70/klubbåds sponsorsejladser, samt diverse foredrag, eller f.eks. vinsmagning.

I sejlersæsonen afholder vi  de ugentlige »Trimsejladser«, sejles på en bane som ligger permanent i bredningen. Banen er udlagt som en kompasrose, og alle bøjer er nummererede. Før start oplyses hvilke bøjer der skal rundes

Vi er godkendt som en ungdomsvenlig sejlklub i forbindelse med arbejdet i vores »Juniorafdeling«.  Målsætningen for arbejdet er at give medlemmerne færdigheder i at færdes sikkert og trygt til søs i sejlførende fartøjer, samt at opildne og tilskynde dem der ønsker det, at deltage i kapsejladser, både lokalt og ved stævner. Leg og social samvær skal være det bærende i at nå disse mål.

Derudover driver vi »Sejlerskolen« hvor der undervises i praktisk sejlads, både sejl- og motorbåde. Undervisningen giver ikke noget bevis eller eksamener, men vi stræber imod at vore elever er i stand til at sejle en båd på forsvarlig måde, og finde vej på vandet, efter endt sæson.

Thisted Sejlklub indbyder desuden hvert år til den traditionsrige distancesejlads »Mors Cup«, en af landets ældste og smukkeste distancesejladser i beskyttet, men krævende sejladsområde. Ved en gennemgang af gamle pokal bøger kan det konstateres, at der er sejlet Mors Rundt allerede tilbage i 1957.

Thisted Sejlklub er med i »Sejlsportsligaen«, som er danmarksmesterskabet for sejlklubber. Her deltager 36 klubhold fordelt på 1. og 2. division, og dyster ved i alt otte ligastævner i sæsonens løb. Sejlsportsligaen samler sejlsporten i Danmark på tværs af sejlere, klubber og bådklasser.

Thisted Sejlklub har rødder langt tilbage i tiden.

Den første gang man hører om en sejlklub i Thisted er i 1891, og det er således en af de ældste kendte sejlklubber i Danmark. Da der ikke findes protokoller tilbage til den tid, er det meget begrænset hvad man ved om klubben, men det har sikkert været en kombineret sejlklub og bådelaug.

Det næste skriftlige, der dukker op om klubben, er fra 1921. Om klubben har eksisteret fra 1891 til 1921, vides ikke med sikkerhed, men fra 1921 vidner gamle protokoller om sejlklubbens eksistens i såvel opgangs- som nedgangstider.

Klubben har i mange år ført en omskiftelig tilværelse, og er adskillige gange blevet flyttet fra et område til et andet. Men fælles for alle omskiftelser har været, at klubben hver gang er flyttet til noget bedre, således at man i dag råder over alle nødvendige faciliteter for at drive en moderne sejlklub.


Sponsor 2024