Dansk
English
Deutsch

Klubhus og generalforsamling måske lukket og udsat

Det er ikke nemt – hvis klubhuset er lukket i morgen, kan du nedenfor i mail fra i går aften fra Dansk Sejlunion se hvorfor.

Vi afventer også lige situationen mht. generalforsamling.

Mail fra DS:

Til klubformænd, ungdomskontakter, kontaktpersoner for kapsejlads og surfkontakter, kontaktpersoner for sejlerskoler samt formænd for klasseorganisationer

Corona – ny genåbningsplan giver pt. store frustrationer
Vi kender nu de store hovedlinjer i næste fase af genåbningen 6. maj, men afventer fortsat de konkrete tolkninger. Helt overordnet bringer de nye udmeldinger store frustrationer.

Selv om indendørs idræt delvist er åbnet op i dag, og vi går meldte ud, at klubhuse nu kunne åbne, er der her til aften opstået stor usikkerhed hos DIF om, hvorvidt det overhovedet er lovligt for os som udendørssport at benytte vores klubhuse og andre indendørsfaciliteter.

Vi afventer derfor klarhed fra DIF på dette punkt, men indtil da anbefaler vi, at klubhuse, omklædningsfaciliteter etc. desværre holdes lukket. Det betyder også, at undervisning og generalforsamlinger ikke kan foregå i klubhuse pt. Vi opdaterer vores q&a så snart, vi ved mere. Hvornår det bliver, har vi desværre ikke noget godt svar på pt., da vi afventer DIF og Kulturministeriet.

Der er fortsat også stor usikkerhed om de store stævner og events. I den nye aftale skelnes der mellem tre forskellige typer af events; stævner, motionsevents og større sportsarrangementer med hvert sit forsamlingsloft fra 500-5.000. Hvor de store kapsejladser og internationale mesterskaber indplaceres, afventer vi ligeledes melding om.

I Dansk Sejlunion har vi svært ved at forstå, hvorfor der skal være så mange begrænsninger for idrætten, og især på vandet. Vi hører igen og igen, at der ikke er nogen smitterisiko udendørs, og vi har endnu til gode at høre om smittetilfælde fra båd til båd. Det har vi igen gjort DIF opmærksom på.

Vi arbejder på højtryk for nærmere afklaringer og vender tilbage med opdateringer, så snart vi ved mere.

Guidance for implementing the CAS award WADA vs RUSADA in Sailing
Af særlig betydning for klubber, som arrangerer internationale events, videresender vi information fra World Sailing vedrørende russiske sejleres ret til at deltage.

Bestemmelserne, der træder i kraft øjeblikkeligt, er en konsekvens at det internationale idrætssamfunds straf mod Rusland for groft brud på de internationale doping-regler. VI opfordrer arrangører, som forventer russiske deltagere, til at læse reglerne (se vedhæftede pdf-fil) omhyggeligt. Hovedbudskabet er, at russiske sejlere kun kan deltage i internationale kapsejladser, hvis de repræsenterer den russiske sejlunion, Russian Yachting Federation, RYF. Der skal således stå ”RYF” som deres nation i deltagerlister, resultatlister o.lign. Det er ikke tilladt at skrive RUS eller Russia som nation.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til mikael@sejlsport.dk.

Med venlig hilsen

Mikael Jeremiassen
Kapsejladskonsulent
Dansk Sejlunion

t (+45) 88207017
m (+45) 51273501
mikael@sejlsport.dk


Sponsor 2024