Dansk
English
Deutsch

Klubhuset

Thisted Sejlklub

LEJE AF SEJLKLUBBENS DEJLIGE LOKALER

Klubhuset kan kun lejes af aktive medlemmer af Thisted Sejlklub, og der kræves som udgangspunkt minimum 2 års medlemskab forinden man kan leje klubhuset.

Klubhuset kan alene lejes til egne og/eller ægtefællers/samleveres egne private fester/mærkedage. Herunder hører børns konfirmationer og bryllupper samt øvrige mærkedage for hjemmeboende børn, som klubmedlemmet arrangerer OG deltager i. Derimod ligger f.eks. børnebørns barnedåb m.v udenfor lejeformålet.

Lejebetingelserne skal ses i lyset af, at Klubhuset IKKE ønskes udlejet som »forsamlingshus«

Klubhuset kan ikke lejes i hele den normale sejlersæson, der er fra den 1. maj til 1. november, dvs. typisk mellem standerhejsning og standerstrygning.

Eventuelle tvivlsspørgsmål omkring leje af klubhuset afgøres af bestyrelsen.

DET LEJEDE

Prisen for at leje klubhuset er 900 kr. + betaling for forbrug af strøm.

I klubhuset findes der porcelæn, glas, bestik, duge, viskestykker, gryder, potter og pander m.v. til ca 100 personer.

Klubhuset overtages normalt dagen før lejemålet med henblik for mulighed for borddækning.

Tilsvarende skal huset være ryddet, rengjort og forladt senest kl. 15:00 den efterfølgende dag.

Hvis noget skulle gå itu, bedes det oplyst til en af undertegnede kontaktpersoner og eventuelt stillet på køkkenbordet.

Der forefindes plantegninger over hele klubhuset samt skabeloner af borde og stole i rette størrelsesforhold, således at man kan »arbejde med indretningen», på forhånd.

AFLEVERING

Klubhuset skal efter endt benyttelse afleveres rengjort og i mindst samme stand som ved lejemålets begyndelse. Det forventes derfor, at ALT efter udlejningen afleveres rengjort på bedste måde. Husk ikke mindst grundig rengøring af komfur og ovne.

Efter endt lejemål gennemgås huset af Thisted Sejlklub og lejeren for accept af rengøring, inventar.

Rengøring kan alternativt udføres af sejlklubben mod betaling.

Duge og viskestykker skal tilbageleveres renvasket i klubhuset senest 3-4 dage efter brug, medmindre andet aftales med en af undertegnede kontaktpersoner.

Borde og stole skal forblive i lokalet, og må ikke deponeres andetsteds under lejemålet

BETALING

Der fremsendes faktura på leje, forbrugt el, evt. ødelagt service, inventar m.v. samt evt. slutrengøring.

KONTAKTPERSONER FOR UDLEJNING

Karen Marie og Finn Nielsen +45 22 39 61 11 / kmnielsen58@gmail.com

Klubhus udlejet

16. april 2024

Klubhus udlejet

7.December 2024

Klubhus udlejet

25. Januar 2025

Klubhus udlejet

1. Marts 2025

Klubhus udlejet

19. April 2025


Sponsor 2024