Dansk
English
Deutsch

Kontingent 2021

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Da vi pga COVID-19 har måtte udsætte generalforsamlingen, er en naturlig konsekvens, at medlemmerne i år får “henstand” med betaling af årets kontingent.

Kontingentet vil blive opkræves umiddelbart efter, at det er besluttet.


Sponsor 2024