Kontingentstigning og opkrævning for 2023.

Referat fra den ordinære generalforsamling kan læses her: Referat af generalforsamling i Thisted Sejlklub 20-02-2023

Det fremgår heraf, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til kontingent, hvilket indebærer en kontingentstigning.

Kontingentopkrævningen for 2023 vil i løbet af kort tid blive udsendt – denne gang fortrinsvis via mail.

DEL SIDEN