Dansk
English
Deutsch

Kontingentstigning

På generalforsamlingen den 24. februar blev det besluttet med stor stemmeflertal, at bestyrelsen skal forsøge at leje så stort areal som muligt af kommunen til vinterplads og til plads til en mastehal.

Det må forventes, at forøgelse af lejet areal vil koste i omegnen af 35.000 kr. pr. år. Påtænkt mastehal vil være  en investering på ca. 1.400.000 kr.

For at finde midler til investeringen og til merudgifter til arealleje, blev det ligeledes besluttet på generalforsamlingen, at aktive bådejere alle skal betale 500.00 kr. inkl. moms pr. år for adgang til mastehal samt traktor og materiel i øvrigt.

Kontingentet for aktive medlemmer uden båd bliver 850 kr. pr. år.

Alle prisændringer er gældende for 2020 og fremefter indtil andet bestemmes ved en generalforsamling.


Sponsor 2024