Dansk
English
Deutsch

Limfjordens kapsejladser i september måned

Jeg har netop modtaget følgende:

Kære formænd

Vi nærmer os det tidlige efterår, men der er fortsat masser af sejlads på fjorden. Vi vil gerne rette opmærksomheden mod tre stævner på fjorden i nær fremtid. I bedes reklamere og informere om stævnerne på klubberne facebook og hjemmesider mv, De forskellige stævner og aktiviteter fremgår af https://limfjordens-sejlsport.dk/ og https://www.facebook.com/groups/1008313380029535/posts/1012077516319788/

To kølbådsstævner afvikles i september.
Fjordfræseren med start og mål i Glyngøre finder sted lørdag den 3. september. Afhængig af vind og vejr sejles i enten Sallingsund eller i Løgstør Bredning. Tilmelding er fortsat mulig. Læs om indbydelse og tilmelding her: https://limfjordens-sejlsport.dk/kalender/fjordfraeseren/

Vestjysk Bank Cup med start og mål i Virksund finder sted lørdag den 24. september. Der sejles i Lovns Bredning. Læs mere om indbydelse og tilmelding her: https://www.virksundsejlklub.dk/2022/08/10/vestjysk-bank-cup-i-virksund-loe/

Stort Ungdoms DM finder sted i Lemvig.
Lemvig sejlklub er vært for ungdoms DM 11. og 12. september. Ungdoms DM er for Optimist A, B og C, Zoom8, Europe, Feva, Laser 4,7, Laser Radial, 29’er.
Der forventes omkring 300 joller til stævnet. Der bliver sejlet på fem baner. Læs mere om indbydelse og tilmelding her: https://lemvigsejlklub.dk/ungdoms-dm-2022 og her: https://limfjordens-sejlsport.dk/kalender/ungdoms-dm/

Træskibssejlads i uge 37.
Det traditionsrige træskibsstævne i Limfjorden finder sted i perioden 12. – 18. september. Stævnet har ofte mange tilskuerne på havnene og på fjorden, når de velbevarede træskibe sejler fjorden tyndt. Læs mere her: https://limfjordens-sejlsport.dk/ og https://limfjordenrundt.dk/

Med venlig hilsen
Limfjordens Sejlsport


Sponsor 2024