Medlemsmøde d. 11.11.2019 – Dagsorden

Som tidligere annonceret afholder vi i lighed med sidste år et medlemsmøde inden generalforsamlingen i februar.

Det ske på mandag, d. 11. november 2019 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

  1. Mastehal og lokalplan – hvad er status, herunder tilbagemelding fra Thisted Kommune?
  2. Vinteraktiviteter – foredrag. Vi har sandsynligvis booked et arrangement, men er der yderligere forslag?
  3. “Brobisserne” – hvad skal der udføres af arbejder inden sæsonstart? – Jørgen har oplæg hertil.
  4.  Ny lokal kapsejlads i maj måned for at markere sæsonstart? Har det interesse?
  5. Weekendtur i september – a la Nibe sejlklub, som formår at få mindst 10 både til at deltage. Hvis vi gør en indsats, kan det mon så lykkes?
  6. Forslag fra medlem vedr. oprydning på vindterpladsen, bedre organisering af bådpladser, vedligeholdelse m.v.
  7. Vild med Vand i eget regi – vi kan få penge hertil og må selv vælge dato. J70 bådene vil helt naturligt skulle indgå.
  8. H-båds stævne medio maj og Mors Cup – vi søger medhjælpere. Tovholder vedr. H-både er Per Hansen og Mors Cup er Peter A./Claudia/Simon.
  9. Eventuelt

p.b.v.

Simon Kristensen

 

DEL SIDEN