Medlemsmøde d. 4. december 2019

Som tidligere meddelt den 2.11.2019, vil vi i løbet af vinteren afholde et medlemsmøde. Datoen er nu fastlagt – og det bliver den 4.12.2019 kl. 19.00.

Agenda for mødet er:

1. Eventuel opførelse af ny mastehal – jf også nyhed af 2.11.2019

2. Vinterens arbejder

3. Hjælpere til: Mors Cup (15.6.2019), træskibsstævne og påtænkt udtagelsesstævne for H-både (24-25.8.2019)

4. Hvervning af nye medlemmer til diverse udvalg – forberedelse til generalforsamling.

5. Forslag fra medlemmer

6. Forslag til aktiviteter i løbet af vinteren, fx foredrag – er der gode ideer?

7. Til slut drøftelse blandt ejere af bådhaller omkring vedligeholdelse (maling af hallerne) og eventuelt andre forhold i relation til hallerne.

 

DEL SIDEN