Medlemsmøde

Der er godt 3 måneder til vi skal afholde generalforsamling i klubben. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi indkalder til et medlemsmøde tirsdag den 4. december 2018 , Kl. 19:00, hvor vi vil vende forskellige emner. Både som forberedelse til generalforsamlingen, men også uafhængigt heraf.

Vi har således fra kommunen fået en forhåndsgodkendelse til opførelse af en ny maste- og materielhal, da nuværende faciliteter er fuld udnyttet. Vi tænker ca 400 kvm med placering på vinteropbevaringspladsen. Der er et stykke vej endnu til endelig godkendelse.

Vi skal naturligvis have klarlagt, om der er stemning for opførelse af en ny hal, herunder evt. “eget arbejde”. Bestyrelsen har møde d. 15.11., hvor vi nøjere vil drøfte sagen, herunder finansiering under forskellige forudsætninger. Vi vil herefter til medlemsmødet udarbejde et oplæg til drøftelse og afklaring.

Sagen vil skulle realitetsbehandles på generalforsamlingen, hvis økonomien tilsiger dette.

Vi skal ligeledes have drøftet behov for evt. arbejder på vores broer, udskiftning af pæle m.v. Altså arbejder, som “Brobisserne” normalt udfører.

Vi kunne også drøfte vedligeholdelse af bådhaller (fx træbeskyttelse/maling) og andre forhold i relation til hallerne. Det er naturligvis primært et tema for ejerne af hallerne, så måske vi skal holde et separat møde, evt i forlængelse af fællesmødet?

Medlemsmødet er ikke tænkt som en generalprøve til generalforsamlingen, men mere et møde, hvor vi afklarer praktiske gøremål.

Med respekt af dette og med sigte på at lave en dagsorden for et sådant medlemsmøde skal jeg opfordre til, at I kommer med forslag til drøftelse på mødet inden 15.11. (Mail sk@sparthy.dk eller mobil 24417941 – eller naturligvis til den øvrige bestyrelse). Vi vil herefter vende tilbage med agenda og dato.

P.b.v.

Simon Kristensen

 

DEL SIDEN