Dansk
English
Deutsch

Mobilkran på havnen

Der vil være mobilkran på havnen Fredag den 6. Oktober kl. 13.00 til 17.00.
det vil ikke være muligt at bruge klubbens egen kran eller mastekran i dette tidsrum.


Sponsor 2024