Dansk
English
Deutsch

Mobilkran på havnen fredag eftermiddag d. 14.10.2022

2 både, der ikke kan løftes af klubbens kran, skal på land fredag eftermiddag. Færdsel på Sydhavnsvej vil derfor ikke være mulig et par timer ila. eftermiddagen.


Sponsor 2024