Dansk
English
Deutsch

Mors Cup 2021 og Limfjorden Rundt (Træskibene)

Mors CuP.
I juni så vi os desværre nødsaget til at aflyse Mors Cup pga hård vind. Men vi er ikke sådan at slå ud, så vi forsøger en sidste gang i år og har således inviteret til kapsejlads lørdag, den. 4. september 2021.

Limfjorden Rundt
Træskibene anløber sædvanen tro Thisted den 2. tirsdag i september, dvs. den 14. september. Konceptet for arrangementets afvikling er i år ændret, jf. følgende:Limfjorden Rundt 2021

Som det fremgår søger vi hjælpere – der vil snarest blive oprettet tilmeldingsliste her på hjemmesiden.


Sponsor 2024