Nøglebokse

Jørgen har forleden meddelt, at der er sat nøglebokse op ved udvalgte rum.

Det giver åbenbart anledning til misforståelser og måske også lidt irritation hos nogle medlemmer.

Jeg vil derfor forsøge at komme med en forklaring på, hvorfor nøgleboksene er installeret.

Ungdomsafdelingen har spurgt om mulighed for at kunne aflåse deres klubrum. For ikke at udstyre dem med nøgler, er en løsning med nøgleboks nærliggende.

I samme forbindelse kommer vi i bestyrelsen til at drøfte, at rigtig mange har adgang til rummet overfor de gamle toiletter (“Udviklingsafd.”) og teknikrummet – og at vi faktisk ikke har helt styr på udleverede nøgler! Det bør vi gøre noget ved.

I udviklingsafd. har bestyrelsen forskelligt materiale, fx. standere, frihavnskort, gæstekort, højttaleranlæg m.v. og noget mere “privat”, hvorfor det, udover bestyrelsen, bør være en mere begrænset andel af vore medlemmer, der i realiteten har brug for adgang, end tilfældet er i dag.

F.s.v. angår teknikrummet vil der være flere, der har behov for adgang – fx. er det naturligt, at ”Brobisserne” kan komme ind. Det kan godt være, at det viser sig, at det stort set bliver de samme, som i dag har en A-nøgle, der skal have adgang.

Har du et behov for adgang til “Udviklingsafd.” og/eller teknikrummet, så kontakt Jørgen Møller Larsen.

DEL SIDEN