Dansk
English
Deutsch

Nytårshilsen

Her ved årsskiftet 2023/24 er tiden til et kort tilbageblik på året der snart rinder ud og året der kommer.

2023:

Sejlersæsonen 2023 bød på lidt af hvert. V fik en rigtig fin juni måned, der blev rekordagtig mht. sol, varme og tørke og store perioder med næsten vindstille. Juli blev derimod den vådeste juli, der nogensinde er målt af DMI. August var en måned med temperaturer under normalen, nedbør over og meget lidt sol – og så lige en storm med stød af orkanstyrke. 

Når vi kikker tilbage, var det gennemsnitligt omkring normalen – sådan er den danske sommer, og som sejler tager man, hvad der kommer……

I sommer afvikledes aktivitetsdag i samarbejde med Thisted Ro- og Kajakklub – det var en stor succes med 150-200 eventuelt kommende sejlere på vandet ved Havnetorvet. Vores J 70 både har deltaget i Ligaen og der er kommet gang i sejlerskolen med 3 hold.

Vi har fået et tilfredsstillende antal nye medlemmer bl.a. som følge af ovennævnte.

Mors Cup og Limfjorden Rundt blev begge afviklet med succes sportsligt, arrangementsmæssigt og økonomisk.

Brobisser var aktivitetsmæssigt i gang som de plejer mh.t. vedligeholdelse. Den største opgave, udover skifte af pæle, var udskiftning af vinduer mod øst i klubhuset og efterfølgende maling af vægge mv. Vinduerne trængte virkelig, så det er rart, at det nu er gjort.

Sidst men ikke mindst var 2023 året, hvor generalforsamlingen sagde ja til, at vi på pladsen syd for mastehuset i samarbejde med Thisted Kommune kunne etablere en plads for autocampere. 2023 har været et ”prøveår”, idet vi ikke har en fast aftale med Th. Kommune omkring arealet. Tiltaget er blevet taget godt imod af autocamperne og er forløbet gnidningsløst.

2024:

Af større aktiviteter skal vi have udskiftet vinduer og skotrender mv. i tårnet på klubhuset inden sæsonstart.

Vi skal givetvis have etableret en egentlig affaldsgård med mulighed for aflåsning, således at vi kan påbegynde sortering af vores affald, herunder affald fra bådhaller og både, og samtidig holde ”ubudne” gæster væk.

Vi skal også have kikke på nedgange til flere broer, ligesom der er en del pæle, der trænger til udskiftning – måske med nye plasticbeklædte.

I januar har vi møde med Th. Kommune omkring autocamperpladsen. Der skal ny belægning på, og der skal aftales ny afgrænsning af pladserne (træstammer skal udskiftes). En egentlig aftale omkring arealet afventer dog, at kommunen tager endelige stilling til autocampere generelt i kommunen. Dette forventes at foreligge til marts 2024.

Dertil kommer aktiviteter omkring J 70’erne, sejlerskolen, juniorafdelingen, aktivitetsdag sammen med Ro-klubben..

Mors Cup og Limfjorden Rundt skal også afvikles og plejes.

Tak for i år – Vi ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.

Bestyrelsen.


Sponsor 2024