Dansk
English
Deutsch

Nytårshilsen

Vi siger nu snart farvel til 2021.

2021 blev som 2020 et år præget af corona. Vi måtte bl.a. aflyse generalforsamlingen flere gange og fik den først afviklet i juni måned.

Standerhejsning blev afviklet uden fest men med hygge i bådene.

Vi så os også nødsaget til at udsætte kapsejladsen Mors Cup, som vi afviklede i reduceret form i september måned.

Og sådan kunne jeg blive ved.

Fra juni blev det meste dog normaliseret – mange af os var fuldt vaccineret, og vi kunne i det store og hele igen agere som normalt. Vi fik en god sommer med masser af sejlads.

Nu viser corona igen sit fæle ansigt her i den mørke tid. Nu i en ny variant og genvaccination har været nødvendigt. Der er igen kommet restriktioner.

På trods af corona går livet heldigvis videre og vi kom overordnet set fint igennem 2021 – dog med tilpasninger og restriktioner, som vi naturligvis helst havde været foruden.

Vi vil også få et godt 2022, er jeg sikker på, selv om året starter i skyggen af corona.

Alle medlemmer og jeres nære ønskes et godt og lykkebringende nytår.

P.b.v.
Simon


Sponsor 2024