Dansk
English
Deutsch

Opslag fra “Go Sailing” – klubben søger ungdomstræner.


Som supplement til ovennævnte skal nævnes:

Som nævnt på generalforsamlingen er vi i Thisted Sejlklub ved at gentænke hele vores indsats omkring sejlerskole, ungdom og sports sejlads (J70), alt fremover samlet under Thisted Sejlklub “Go Saling”. Alle aktiviteter handler om at dygtiggøre sig som sejler. I den forbindelse har vi set på, hvordan andre har løftet opgaven med at få flere nye sejlere under 25 år. Alle der har succes har en ting til fælles, nemlig en uddannet træner, som både kan tage hold om dygtiggørelsen på vand, men samtidig også kan skabe et miljø, der fastholder de nye og unge sejlere. Vi har i bestyrelsen besluttet at bruge nogle af de penge som er øremærket ungdom på dette projekt. Vi håber selvfølgelig vi finder den rette.

Opslaget ligger tilsvarende på klubbens Facebook side.


Sponsor 2024