Dansk
English
Deutsch

Ordinær generalforsamling 2023

Iht. vedtægterne skal det herved meddeles, at ordinær generalforsamling afholdes mandag, d. 20. februar 2023 kl. 19.30 i klubhuset.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar 2023.

Dagsorden og regnskab for 2022 offentliggøres senere, jf. ligeledes vedtægterne.

pbv.

Simon Kristensen, fmd.


Sponsor 2024