Dansk
English
Deutsch

Ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne skal det herved meddeles, at ordinær generalforsamling afholdes mandag, d. 7.2.2022 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden og regnskab for 2021 offentliggøres senere, jf. ligeledes vedtægter.

Såfremt corona måtte blive en hindring for generalforsamlingens afvikling, vil denne blive udsat og afviklet hurtigst muligt herefter.

P.b.v.

Simon Kristensen, fmd.


Sponsor 2024