Dansk
English
Deutsch

Priser

Thisted Sejlklub

Priser 2024

Aktiv med båd

2000kr. om året

Aktiv uden båd

1000kr. om året

Junior medlem

500kr. om året

Passiv medlem

250kr. om året

BÅDEJERINDSKUD (Engangsbeløb)

7.500 kroner forfalder til betaling, når man indmelder sig som bådejer i Thisted Sejlklub.
BEMÆRK: ved udmeldelse inden 1 år efter indmeldelse tilbagebetales kr 2.500, herefter ingen tilbagebetaling.

Udmeldelse dækker i øvrigt det tilfælde, at man ved salg af båd vælger at overgå til betaling af andet kontingent end kontingent som aktiv bådejer, herunder også kontingent som aktiv uden båd. Hvis man i dette tilfælde senere igen køber båd og overgår til aktiv bådejer, skal der betales fornyet indskud. Hvis man i stedet fortsætter med at betale kontingent som aktiv bådejer, skal der ikke betales indskud påny. 

Derudover er påkrævet at købe en Klubstander-/vimpel, eller Klubmærke.

BROLEJE (LIGGEPLADS)

Årligt 70 kr/m2 excl. moms, målt udfra bådens største længde og bredde.

Fast beløb pr. aktiv bådejer til mastehal, traktor, vinterplads, kran og øvrigt materiel: 1050,00 kr. excl. moms. Beløbet betales uanset om man anvender de faciliteter, klubben stiller til rådighed.

For at havnevagten kan kende bådene, som er hjemmehørende i Thisted Sejlklub, er det vigtigt, at båden fører klubstander/-vimpel, eller har  eller et synligt klubmærke, på et fra broen synligt sted.

Klubstander/-vimpel og klubmærke til at klæbe på båden kan købes hos Materielforvalter for 50 kr.

Bestil Klubstander/klubmærke, ved at sende en mail peter@s-sorensen.dk eller ved at sende en SMS til 21755693 (Bliver leveret på jeres båd). Betaling via fakturering.

Strømforbrug bliver afregnet i gennem Tallyweb.

Kranadgang for ikke-medlemmers brug af kran koster 500 kr. + moms. Er behov for brug af kranen over 1 time, koster det 1.000 kr. + moms. Bådejeren har det fulde ansvar, når han benytter kranen. Thisted Sejlklub erstatter ikke eventuel skade på båd eller øvrigt materiel. son bådejeren eventuelt forvolder ved brug af kranen.

Thisted Sejlklub er medlem af Frihavnsordningen.

Frihavnsmærker skal klæbes på båden på et sted, der er synligt for opkræver/kontrollør fra anløbsbroen, i de havne du besøger som gæstesejler.

Mærkerne udleveres gratis til medlemmer af Thisted Sejlklub.

Spørg din Broformand.

Leje af klubhuset

Bemærk:
Der kræves som udgangspunkt minimum 2 års medlemsskab før man kan leje klubhuset.


Sponsor 2024