Thisted-Sejlklub.dk

Priser for Gæstesejlere

     Prisliste     


Medlemspriser for BÅDEJERE

MEDLEMSKONTINGENT

1500 kroner om året.

BÅDEJERINDSKUD (Engangsbeløb)

5.000 kroner forfalder til betaling, når man indmelder sig som bådejer i Thisted Sejlklub.
BEMÆRK: Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse!

Udmeldelse dækker i øvrigt det tilfælde, at man ved salg af båd vælger at overgå til betaling af andet kontingent end kontingent som aktiv bådejer, herunder også kontingent som aktiv uden båd. Hvis man i dette tilfælde senere igen køber båd og overgår til aktiv bådejer, skal der betales fornyet indskud. Hvis man i stedet fortsætter med at betale kontingent som aktiv bådejer, skal der ikke betales indskud påny. 

Derudover er påkrævet at købe en Klubstander-/vimpel, eller Klubmærke.

BROLEJE (LIGGEPLADS)

Årligt 25 kr/m2 inkl. moms, målt udfra bådens største længde og bredde, samt evt. EL-mærke.

AREALLEJE TIL THISTED KOMMUNE

Fast beløb pr. Liggeplads om året, 500 kr. inkl. moms.
Dette beløb opkræves uanset om man har sin båd på vinterpladsen eller andre steder. Beløbet er afhængig af lejen til Thisted kommune.

Vi håber selvfølgelig ikke Thisted Kommune lader denne arealleje stige, men prisen vil selvfølgelig være afhængig af dette. Indtil videre er det bare sådan.

Klubstander/-vimpel & Klubmærke

For at havnevagten kan kende bådene, som er hjemmehørende i Thisted Sejlklub, er det vigtigt, at båden fører klubstander/-vimpel, eller har  eller et synligt klubmærke, på et fra broen synligt sted.

Klubstander/-vimpel og klubmærke til at klæbe på båden kan købes hos Materielforvalter for 50 kr.

Bestil Klubstander/klubmærke, ved at sende en mail tilsl.jml.larsen@gmail.com eller ved at sende en SMS til 42524557 (Bliver leveret på jeres båd). Betaling kan evt. ske via MobilePay, eller efter aftale, på 42524557.

Thisted Sejlklub

EL-mærke

EL-mærke for bådejere med liggeplads erhverves hos materialeforvalteren for 750 kr. EL-mærket gælder for en sæson. Nogle både vil blive forsynet med elmåler.

Hvis ikke der er personer ved båden, skal EL-kablet fjernes fra stikkontakten på broen. Kun EL-kabler med gyldigt EL-mærke må sidde i stikkontakten uden der er personer ved båden. Havnevagten vil uden varsel afbryde strømmen, hvis EL mærke mangler.

Bestil EL mærke, ved at sende en mail tilsl.jml.larsen@gmail.com eller ved at sende en SMS til 42524557. EL mærket bliver leveret på jeres båd. Betaling kan evt. ske via MobilePay, eller efter aftale, på 42524557.

BEMÆRK
Det er tilladt at have landstrøm natten over uden strømmærke, hvis man har pakket båden til sejltur med afgang den følgende dag, og skal have køleskab tændt. I så fald kan man sætte en mærkat på elkablet med teksten »Køleskab tændt, afsejler i morgen«, så sikrer man sig for at strømmen afbrydes.

Benyttelse af kran

Kranadgang 250,00 kr. + moms om året (fri indenfor rimelighedens grænser)

Gratis Frihavnsordning

Thisted Sejlklub er medlem af Frihavnsordningen.

Frihavnsmærker skal klæbes på båden på et sted, der er synligt for opkræver/kontrollør fra anløbsbroen, i de havne du besøger som gæstesejler.

Mærkerne udleveres gratis til medlemmer af Thisted Sejlklub.

Spørg din Broformand.

AKTIVE UDEN BÅD & BÅDEJERE PÅ VENTELISTE

Medlemsskontingent 600,00 kr. om året.

JUNIOR MEDLEMMER

Medlemsskontingent 300 kr. om året.

PASSIVE MEDLEMMER

Medlemsskontingent 100,00 kr. om året.

LEJE AF KLUBHUSET

Bemærk:
Der kræves som udgangspunkt minimum 2 års medlemsskab før man kan leje klubhuset.

Priser og lejebetingelser


Vedtægter Reglement Indmeldelse

DEL SIDEN