Sejlerskolen

TILMELDING SKAL SKE PÅ MAIL

I »Sejlerskolen«  undervises der i praktisk sejlads, Der undervises udelukkende i sejlbåde.Undervisningen giver ikke noget bevis eller eksaminer, men vi stræber imod at vore elever er i stand til at sejle en båd på forsvarlig måde, og finde vej på vandet, efter endt sæson.

De 2 første lektioner er teori og praktik med klargøring af båd, hvad skal man gøre, søsætning af båd osv.

Resten af lektionerne kommer vi forhåbentlig på fjorden – vi sejler og underviser på vandet når vejret tillader det.

PRIS  850 kr.

Man kan også melde sig ind i Thisted Sejlklub ( årlig pris = 850 kroner ), men så er sejlerskolen også “gratis”.

HUSK

Det er hvert enkelt elev, der selv skal sørge for fornøden forsikring – typisk er det ens egen ulykkesforsikring, der dækker, men det indskærpes her, at man lige chekker med sit forsikringsselskab.

KONTAKTPERSON OG TILMELDING PÅ MAIL.

Carl Peter Krarup kan kontaktes på tlf. 20971544 /

Olav Gjørup kan kontaktes på tlf. 40181133 /

DEL SIDEN