Sejlerskolen 2023

Tilmelding er slut, skolen har ikke flere pladser.

Tilmeld dig på venteliste hvis der skulle være frafald.

Venteliste sejlerskole

I »Sejlerskolen«  undervises der i praktisk sejlads, Der undervises udelukkende i sejlbåde.

Undervisningen giver ikke noget bevis eller eksaminer, men vi stræber imod at vore elever er i stand til at sejle en båd på forsvarlig måde, og finde vej på vandet, efter endt sæson.

Der er lektioner i teori og praktik med klargøring af båd, hvad skal man gøre, søsætning af båd osv. Vi tilstræber at ligge teori på dage hvor vejret er lige voldsomt nok.

Resten af lektionerne kommer vi forhåbentlig på fjorden – vi sejler og underviser på vandet når vejret tillader det.

PRIS  2000 kr. (Heraf udgør medlemskab af sejlklubben 1000 kr)

HUSK

Der sejles altid med redningsvest.

Det er hvert enkelt elev, der selv skal sørge for fornøden forsikring – typisk er det ens egen ulykkesforsikring, der dækker, men det indskærpes her, at man lige chekker med sit forsikringsselskab.

KONTAKTPERSON OG TILMELDING PÅ MAIL.

Philip Brandt kan kontaktes på tlf. 61 37 95 95 og på mail 

Olav Gjørup kan kontaktes på tlf. 40 18 11 33 og på mail 

DEL SIDEN