Thisted-Sejlklub.dk

Sejlerskolen

I »Sejlerskolen« undervises der i praktisk sejlads, både sejl- og motorbåde. Undervisningen giver ikke noget bevis eller eksamener, men vi stræber imod at vore elever er i stand til at sejle en båd på forsvarlig måde, og finde vej på vandet, efter endt sæson.

PRIS

Man SKAL være medlem af Thisted Sejlklub ( årlig pris = 600 kroner ) for at kunne deltage på Sejlerskolen, men så er undervisningen også “gratis”.

HUSK

Det er hvert enkelt elev, der selv skal sørge for fornøden forsikring – typisk er det ens egen ulykkesforsikring, der dækker, men det indskærpes her, at man lige chekker med sit forsikringsselskab.

KONTAKTPERSON

Ib Mygind kan kontaktes på tlf. 40 21 07 33 / ib.mygind@gmail.com

KURSUS – DUELIGHEDSBEVIS
Dueligheds bevis kursus starter 21/10 2019 kl. 19 på Tingstrup skole. Underviser kokholm fra Nykøbing. Bliver der ikke nok tilmelding starter kursuser i Nykøbing.

DEL SIDEN