Dansk
English
Deutsch

Sejlerskolen

Thisted Sejlklub

I »Sejlerskolen«  undervises der i praktisk sejlads, Der undervises udelukkende i sejlbåde.

Undervisningen giver ikke noget bevis eller eksaminer, men vi stræber imod at vore elever er i stand til at sejle en båd på forsvarlig måde, og finde vej på vandet, efter endt sæson.

Der er lektioner i teori og praktik med klargøring af båd, hvad skal man gøre, søsætning af båd osv. Vi tilstræber at ligge teori på dage hvor vejret er lige voldsomt nok.

Resten af lektionerne kommer vi forhåbentlig på fjorden – vi sejler og underviser på vandet når vejret tillader det.

PRIS  2000 kr. (Heraf udgør medlemskab af sejlklubben 1000 kr)

HUSK

Der sejles altid med redningsvest.

Det er hvert enkelt elev, der selv skal sørge for fornøden forsikring – typisk er det ens egen ulykkesforsikring, der dækker, men det indskærpes her, at man lige chekker med sit forsikringsselskab.

 

Kontaktpersoner

Philip Brandt kan kontaktes på tlf. 61 37 95 95

Thomas Kristensenkan kontaktes på tlf. 41 38 30 38

Poul Carl kontaktes på tlf. 30 39 13 13

Thisted Sejlklub

Tilmeld dig

Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Telefon nr.
Mobil nr.
Fødselsdag (dd.mm.åååå)
Køn

Sponsor 2024