Dansk
English
Deutsch

Standerhejsning lørdag, d. 7. maj kl. 12.00 og middag kl. 18.00

Kære medlemmer,

Standeren sættes lørdag den 7. maj kl. 12.00. Klubben er i forbindelse med hejsningen vært ved en øl/vand eller kaffe.

Senere samme dag er der spisning, jf. følgende indbydelse fra festudvalget: Standerhejsning 2022


Sponsor 2024