Standerhejsning, Sejlklubbens 100 års jubilæum og Trimsejladser

Standerhejsning:

Standeren sættes lørdag d. 1. maj 2021 kl. 13.00.

Pga. Corona-restriktioner må vi kun mødes indtil 50 personer udendørs. Under forudsætning af, at vi kan respektere dette, og spreder os i flere grupper, hvis vi kommer flere, vil jeg opfordre til, at man møder op til denne festdag.

Klubhuset skal fortsat være lukket, så socialt samvær efterfølgende er henlagt til “egen planlægning”, fx. i bådene som sidste år.

100 års jubilæum:

Vi kender ikke det eksakte tidspunkt for Thisted Sejlklubs grundlæggelse, men meget tyder på, at det er i sommeren 1921, at initiativet tages. Den ældste regnskabsprotokol, som vi har, starter med regnskabsår 1922, så noget tyder på, at 1921 er året.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi har 100 års jubilæum i år. Og det skal fejres! Det vil vi bl.a. gøre ved en fest for klubbens medlemmer. Festen afholdes 28. august i år, hvis Corona vil. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen denne dag.

Vi planlægger desuden at udgive et jubilæumsskrift med undertegnede som ansvarshavende redaktør. Har du input hertil, fx en god historie, billeder eller hvad ved jeg, så ret henvendelse. Deadline er ultimo maj måned, hvis vi skal nå at have noget klar til august.

Trimsejlads:

Trimsejlads starter onsdag efter standerhejsning. Pt. vil der ikke være socialt samvær efterfølgende pga. Corona. Sejladsen er heldigvis det vigtigste, så det må vi leve med.

Starttider mv. vil snart kunne findes på hjemmesiden.

Pbv

Simon

DEL SIDEN