Dansk
English
Deutsch

Standerhejsning

Forsamlingsforbuddet glæder fortsat.

Det betyder, at vi som tidligere meddelt, ikke kan mødes på lørdag d. 2. maj og se standeren blive sat og spise sammen efterfølgende.

Standermasten er imidlertid rejst, og vi har i bestyrelsen besluttet en alternativ standerhejsning. For standeren skal naturligvis sættes.

Sjønne og Conny eller “fast makker” sætter standeren på lørdag kl. 12.00.

Vi andre må se til fra vores både i havnen, og de som ikke ligger, så de kan se standeren blive hejst, må evt. flytte deres båd til en ledig plads, hvorfra standeren kan ses. Eller stå et sted, forfra der er udkik.

Vi skal præcisere, at det ikke kan accepteres, at man samles mere end 10, og der skal være behørig afstand imellem jer, dvs min 2 meter. Der må således ikke være mere end max 10 på plænen, på parkeringspladsen, osv. Respekter det nu!

Vi er nogle, som så efter standerhejsningen vil nyde en medbragt frokost i vores både – med respekt af Dansk Sejlunions anbefalinger. Dvs sammen med husstand uden begrænsninger på antal eller max 2 i hver båd, hvis der er tale om en selv og fast makker. Man kan ikke kombinerer husstand og “fast makker” og fx være 3 blandet. Beklager.

Er I i tvivl om regler, så se DS’s hjemmeside, som løbende opdateres.

Der vil ikke være tale – har man lyst til at synge “Blæsten går frisk” efter standeren er sat, så arranger evt. hver bro for sig mv.

God alternativ standerhejsning. Vi håber, at vi kan mødes senere og fejre sejlsæsonens begyndelse.

Bestyrelsen


Sponsor 2024